Päiväkoti Siilinpiilo

Toimintamme painopistealueet

 

Painopistealueinamme ovat luonto, taide ja musiikki, liikunnan ilon läpäistessä kaikki toiminnot. Varhaiskasvatussuunnitelmassamme ilmaistaan pedagogiset tavoitteet, joita toteutetaan leikin ja lapsen luontaisen toiminnan kautta. Samalla tuetaan lapsen omaa persoonallisuutta, sosiaalisia valmiuksia ja kokonaisvaltaista kehitystä, johon liikunnallisuus ja käden taitojen harjoittaminen yhdistyvät.

Luonto on verraton ympäristö monipuolisen toiminnan toteuttamiseen, sillä metsässä harjaantuvat luontevasti myös kuuntelemisen, keskittymisen ja havainnoinnin taidot, kauneudentaju ja mielikuvitus. Oma Green Care -laatutyökirjamme sisältää käytännössä kuvaukset olennaisista luontotoimintatavoistamme ja niiden perustelut. Laatutyökirjaa päivitetään tarpeen mukaan.

Elämyksellistä ja luontopainotteista varhaiskasvatusta

 

Siilinpiilo on 21-paikkainen yksityinen päiväkoti, jonka perusajatuksina ovat lapsilähtöisyys, kokonaisvaltaisuus sekä elämyksellisyys. Nykyinen toimintaympäristömme Kiteen Ruppovaarassa pitää sisällään entisen kyläkoulun valoisan salin, oman ison leikkipihan, koulun urheilukentän ja metsän, jossa usein vietämme aamupäivät aina lounasaikaan asti. Majametsän laidassa nököttää lähes 200-vuotias Metsäaitta, joka tarjoaa suojaa ja sopen vaikka laulutuokiota tai lukuhetkeä varten.

Suuri yhteinen koti

 

Siilinpiilo on kuin suuri yhteinen koti, jossa sekä lapset että aikuiset viihtyvät. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja tavoitteenamme on lämmin, myönteinen ilmapiiri, jossa kaikki perheenjäsenet otetaan huomioon.

Jos kodissa vallitsee hyvä sopu, ei onni ja rauha koskaan lopu. (Sadusta Bremenin soittoniekat, Grimmin veljesten kirjaama kansansatu)

Sadut, laulut ja leikkiminen kuuluvat jokaiseen päivään. Metsäympäristössä seurataan luonnon kiertokulkua vuodenaikojen vaihtuessa, tarkastellaan sääilmiöitä, tutustutaan kasveihin ja eläimiin ja keksitään loruja ja lauluja metsän asukkaista, sienistä ja kasveista. Luonnon materiaalit ja muodot houkuttelevat omien taideteosten luomiseen. Lasten kanssa hoidetaan kesäisin päiväkodin puutarhaa, jonka antimista nautitaan päiväkodin arjessa – itse kasvatettuja kukkia voidaan kerätä maljakkoon ja salaatinlehtiä leivän päälle.

Eri ikäpolvien kohtaaminen kuuluu myös luontevana osana päiväkotimme arkeen, sillä lapset vierailevat läheisessä hoivakodissa ja Siilinpiilossa järjestetään mm. mummo- ja vaaripäiviä.

Henkilökunta

 

Päiväkoti Siilinpiilo aloitti toimintansa syksyllä 2010. Lasten päivittäisestä hyvinvoinnista vastaa ammattitaitoinen ja työhönsä motivoitunut henkilökunta. Vakituisina työntekijöinä ovat päiväkodin johtaja, sosiaalikasvattaja Sanna-Mari, lastenhoitajat Anne ja Ulla, päiväkotiapulainen-lähihoitaja Eija sekä tarvittaessa vakiosijaisena toimiva Anna.

Green Care -sertifikaatti

 

Syksyllä 2018 Green Care Finland ry. myönsi luontotoiminnallemme GreenCare -sertifikaatin, mikä edellytti henkilökuntamme lisäkouluttautumista ja oman GreenCare-laatutyökirjan kehittämistyötä. Haluamme edistää lasten ja aikuisten oman ja yhteisen luontosuhteen tietoista kehittymistä. Päiväkotimme noudattaa yhteisesti myös kestävän kehityksen mukaisia ekologisia periaatteita kuten kierrätystä, jätteiden lajittelua ja hävikkiruoan minimointia.

Tutustu Green Care -toimintaan ja sen periaatteisiin linkistä https://www.gcfinland.fi/

Kasvatuskumppanuutta käytännössä

 

Olemme tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa, sillä luottamuksellisten suhteiden avulla päiväkoti voi parhaiten tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Kiteen kaupungin muun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa varhaiskasvattajamme ovat perehtyneet mm. positiiviseen pedagogiikkaan.

Yhteistyötahojamme Kiteellä ovat myös kaupunginkirjasto ja Evankelinen Kansanopisto (ateriapalvelu).

Vuosina 2019-2022 osallistumme EU:n rakennerahastohankkeeseen Laajenevat Toimintaympäristöt ja tuki Varhaiskasvatuksessa (LatVa), jossa kolme toimijaa, Itä-Suomen Yliopisto, Kiteen kaupunki ja Siun Sote kehittävät Kiteen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä tutkimusperustaisesti.

Hae hoitopaikkaa

 

Päiväkoti Siilinpiilolla on ostopalvelusopimus Kiteen kaupungin kanssa. Hoitopaikasta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä Kiteen kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin.

https://www.kitee.fi/varhaiskasvatus

Mikäli ryhmässämme on ylimääräisiä paikkoja, voimme tarjota niitä myös suoraan perheille. Tällöin perheiden kannattaa hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea. Päiväkodin johtaja Sanna-Mari Mämmi vastaa kysymyksiin avoimia hoitopaikkoja koskien.

https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Päikky-järjestelmä

 

Siilinpiilossa on käytössä Päikky-järjestelmä, jonka kautta huoltajat ilmoittavat lasten hoitoajat ja seuraavat hoitotuntikertymää. Huoltajat saavat Päikyn käyttöön tarvittavat tunnukset päiväkodilta lapsen hoitosuhteen alkaessa.

Lapsille varatut hoitoajat vaikuttavat päiväkodin henkilökunnan resursointiin ja työvuoroihin sekä lasten päivittäisen toiminnan suunnitteluun. Lisäksi ilmoitettujen hoitoaikojen pohjalta tehdään ateriatilaukset Kiteen Evankeliselle Kansanopistolle. On siis tärkeää, että hoitoajat ilmoitetaan ajallaan, ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset sovitaan erikseen päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Linkki huoltajien kirjautumissivulle Päikkyyn:

https://ikihonka.paikky.fi/#login

Mäntyniemen Ikihonka

Anne Lindeberg-Piiroinen
0400 9044433
anne.lp@ikihonka.fi

Y-tunnus: 2276804-5

Päiväkoti Siilinpiilo

Sanna-Mari Mämmi
044 7650264
sanna-mari.mammi@ikihonka.fi

Siilinpiilo julkaisee ahkerasti kuvia arjesta sosiaalisessa mediassaan. Klikkaa mukaan tunnelmaan!