MÄNTYNIEMEN IKIHONKA OY

Mäntyniemen Ikihonka Oy on perustettu v. 2009 tuottamaan kuntasektorille ja eri asiakasryhmille asumis-, hoiva- ja virikepalveluja sekä alaan liittyvää koulutusta ja konsultaatiota.

Yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat vahva Green Care -ajattelu, ihmislähtöisyys, yhteisöllisyys ja verkostoituminen.

Mäntyniemen Ikihonka Oy:n arvojen lähtökohtina ovat ihmisen elämänkaari, sukupolvien jatkumo ja vuorovaikutus ihmisen ja luonnon kesken. Toimintamuotomme perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin ja hyvän, ihmisenkokoisen elämän edellytysten vaalimiseen.