Mäntyniemen Ikihonka Oy

Yrittäjyyttä historian havinassa

 

Mäntyniemen Ikihonka Oy perustettiin Kesälahdella vuonna 2009 alun perin luomaan monipuolista ja kuntoa ylläpitävää palveluasumista erityyppisille kohderyhmille. Yrityksen hallinnollinen sijainti on edelleen Mäntyniemen kartanossa, Kesälahden pitäjässä, nykyisen Kiteen kaupungin alueella.

Avaran peltomaiseman ja luonnonhoitometsän ympäröimä, jo 1760-luvulla perustettu tila rajoittuu kirkkaan Karjalan Pyhäjärven tuntumaan. Kartanolla on pitkä ja vaiherikas historia, ja se on valtakunnallinen rakennetun kulttuuriympäristön (RKY-) suojelukohde.

Palveluasumisen tarkoituksiin ajateltiin hyödyntää luonnonkaunista toimintaympäristöä, mutta yrityksen alkuvaiheiden jälkeen hoivakotisuunnitelmat jäivät kuitenkin odottamaan otollisempaa aikaa, sillä Kiteen kaupungissa tarvittiin lisää päivähoitopaikkoja.

Päiväkoti Siilinpiilo perustettiin Kiteen keskustaan kesällä 2010. Siitä lähtien olemme järjestäneet varhaiskasvatusta ostopalveluna Kiteen kaupungille.

Monipuolista yritystoimintaa

 

Yrityksen toimialaan kuuluu Päiväkoti Siilinpiilon ohella mm. virike-, terapia- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen, lastensuojelupalvelujen kehittäminen, maa- ja metsätalous, puutarhapalvelut, julkaisu- ja koulutustoiminta. Kesäkuukausina yritys on panostanut sekä Siilinpiilon että Mäntyniemen kartanon ympäristön vanhan perinnepuutarhan hoitoon työllistäen kausityöntekijöitä.

Järjestämme tilauksesta pienimuotoista kulttuuri- ja luontomatkailua, tutustumiskierroksia Mäntyniemen kartanon historiallisen kartanon miljööhön ja toteutamme Metsäetätyöpäiviä asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Vihreää voimaa ja hoivaa

 

Mäntyniemen Ikihonka on koko toimintansa ajan edustanut ”vihreän voiman ja hoivan” ajattelua sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Päiväkoti Siilinpiilon varhaiskasvatukseen luonto ja luontotoiminta on punottu alusta alkaen. Yrittäjä on kouluttautunut Green Care Finland ry:n järjestämillä kursseilla, ja päiväkodin puitteissa koko henkilökunta osallistui Green Care Finland ry:n laatutyökirjatyöhön, jonka perusteella Siilinpiilon luontotoiminnalle myönnettiin Vihreän voiman sertifikaatti syksyllä 2018.

 

Ikihongan yhteistyöverkostot ja -tahot

 

Eri toimintasektoreittensa takia yritys toimii yhteistyössä erilaisten yritysverkostojen kanssa erityisesti Keski-Karjalan alueella. Olemme mukana Keski-Karjalan hoivayrittäjien sekä matkailuyrittäjien verkostoissa, joissa yrityksiä yhdistää paitsi suora keskinäinen yhteistyö myös esimerkiksi KETIn (Keski-Karjalan Kehitysyhtiö) tarjoamat koulutus- ja koordinaatiopalvelut. Myös oppilaitosyhteistyötä Karelia-Ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän paikallisen ammattikoulu Riverian kanssa on toteutettu aktiivisesti.

Yhteistyö Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on ollut tärkeää, esimerkiksi Varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa ja henkilökunnan osaamista syventävissä koulutuksissa. Syksystä 2019 alkaen Siilinpiilon päiväkoti on osallistunut Itä-Suomen Yliopiston, Kiteen kaupungin ja SiunSoten yhteiseen EAKR-hankkeeseen ”Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa” (LaTVa).

Mäntyniemen kartanon piirissä toimivat yritykset ovat vuonna 2020 muodostaneet oman yhteistyöverkostonsa, jossa kukin yritys toteuttaa toimintaperiaatteidensa mukaista liiketoimintaa ja osallistuu yhteisiin hankkeisiin ja tilan kehittämiseen yksissä tuumin.

www.mantyniemenkartano.fi

 

Mäntyniemen Ikihonka

Anne Lindeberg-Piiroinen
0400 9044433
anne.lp@ikihonka.fi

Y-tunnus: 2276804-5

Päiväkoti Siilinpiilo

Sanna-Mari Mämmi
044 7650264
sanna-mari.mammi@ikihonka.fi

Siilinpiilo julkaisee ahkerasti kuvia arjesta sosiaalisessa mediassaan. Klikkaa mukaan tunnelmaan!